Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit EPS

Η θερμομόνωση του περιβλήματος του κτιρίου επιτρέπει πληθώρα δυνατοτήτων για την αποφυγή σπατάλης ενέργειας στο συνολικό κτίριο και για τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος για τους κατοίκους. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit προσφέρουν μεγάλη γκάμα επιλογών για όλα τα είδη κτιρίων από μονοκατοικίες έως πολυόροφα κτίρια, για νέα και παλιά κτίρια.

 

 

Η σημασία της εξωτερικής θερμομόνωσης

Η εξωτερική θερμομόνωση είναι ένα θέμα αυξανόμενης σημασίας στη σύγχρονη εποχή κλιματικής αλλαγής και αυξημένου κόστους καυσίμου. Σε νεοαναγειρόμενες οικοδομές είναι επίσης δυνατό να εξοικονομηθούν κατασκευαστικά κόστη και να μειωθούν μελλοντικά ενεργειακά κόστη. Τα θετικά αποτελέσματα ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην ποιότητα ζωής των κατοίκων δεν θα πρέπει επίσης να παραβλέπονται. 

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης :

  1. Μειώνει τις δαπάνες θέρμανσης και ψύξης
  2. Βελτιώνει την άνεση της διαβίωσης
  3. Προσφέρει επί πλέον ηχομόνωση
  4. Βελτιώνει την εμφάνιση του κτιρίου
  5. Μειώνει την εκπομπή CO2 και προστατεύει το περιβάλλον
  6. Βελτιώνει την αξία της ιδιοκτησίας

Ένα από τα κύρια προτερήματα της εξωτερικής θερμοπρόσοψης είναι ότι προσφέρει ευχάριστο εσωτερικό κλίμα. Το σπίτι σας πρέπει να προσφέρει άνεση, ευχάριστη διαβίωση και ποιότητα ζωής σε όλη την οικογένεια. Κύριοι παράγοντες που επιδρούν σε ένα ευχάριστο κλίμα είναι η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία του σπιτιού. Για θερμοκρασίες εσωτερικού αέρα από 19ºC - 22ºC η σχετική υγρασία του αέρα πρέπει να είναι από 40% έως 60%.

Σε ένα καλά μονωμένο σπίτι, οι θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ του εξωτερικού αέρα και των τοίχων είναι πολύ μικρές. Αυτό σημαίνει πολύ μικρή κυκλοφορία κρύου αέρα και βελτιωμένη θερμική άνεση και λιγότερες επιπτώσεις από αλλεργίες οφειλόμενες σε σκόνη. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικοί οι θερμοί τοίχοι: όσο υψηλότερη η επιφανειακή θερμοκρασία του τοίχου τόσο καλύτερο το κλίμα του εσωτερικού χώρου. Η διαφορά μεταξύ θερμοκρασία ς αέρα και τοίχου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 3ºC (στο διάστημα από 19ºC - 22ºC)

 

Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσοψης Baumit EPS

Η Baumit έχει σύγχρονες Ευρωπαικές Τεχνικές Πιστοποιήσεις (ETA) για όλα τα συστήματά της σύμφωνα με την διεθνώς αποδεκτή προδιαγραφή ETAG 004. Guidelines for Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering. Επιπλέον όλα τα προϊόντα του συστήματος είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα EN.

 

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης - θερμοπρόσοψης Baumit

 

Το σύστημα θερμοπρόσοψης της BAUMIT αποτελείται από:

1.Κόλλα

Έτοιμο ανόργανο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης Starcontact, Procontact ή Metaspachtel της Baumit, για την κόλληση των θερμομονωτικών πλακών στο προς μόνωση υπόστρωμα. Η κόλλα εφαρμόζεται περιμετρικά στην θερμομονωτική πλάκα και σημειακά σε 2-3 σημεία στο κέντρο της. Θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της επιφάνειας της θερμομονωτικής πλάκας.

2.Μόνωση

Πιστοποιημένες θερμομονωτικές πλάκας αφρώδους διογκωμένης πολυστερίνης ETICS EPS 80. Το πάχος τους προκύπτει από την μελέτη θερμομόνωσης.

3.Στήριξη

Επιλογή βυσμάτων στερέωσης της Baumit , αναλόγως του υποστρώματος επάνω στο οποίο θα εφαρμοσθεί η θερμοπρόσοψη. (τούβλο, μπετόν, πορομπετόν κλπ). Το μήκος των βυσμάτων εξαρτάται εκτός από το πάχος της μόνωσης και από το είδος της κατασκευής (νέα κατασκευή ή παλιά με προυπάρχοντα σοβά). Ο αριθμός βυσμάτων που απαιτείται είναι 6τεμ/m².

4.Βασική στρώση

Εφαρμόζεται το ίδιο κονίαμα που χρησιμοποιήθηκε για την κόλληση των μονωτικών πλακών (Starcontact, Procontct ή Metaspachtel). Στρώνεται με οδοντωτή σπάτουλα πάνω στην επιφάνεια των πλακών EPS, αφού πρώτα αυτές εξομαλυνθούν τελείως με τριβίδι. Τυχόν κενά μεταξύ των πλακών γεμίζουν με αφρό πολυουρεθάνης περιορισμένης διόγκωσης.

5.Υαλόπλεγμα

Ενσωμάτωση του αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος Baumit Startex 4x4mm, 145gr/m2, και επικάλυψή του πλήρως με την ευθεία πλευρά της σπάτουλας.

6.Αστάρι

Αστάρωμα της επιφάνειας της βασικής στρώσης, αφού στεγνώσει πλήρως, με το οργανικής σύνθεσης αστάρι της Baumit Uniprimer. Βελτιώνει την πρόσφυση του τελικού σοβά, εξομαλύνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος και βοηθά στην χρωματική ομοιομορφία του τελικού σοβά.

7.Τελικός σοβάς

Επιλογή τελικού σοβά από μία μεγάλη γκάμα έτοιμων έγχρωμων σοβάδων σε μορφή πάστας της Baumit. Σοβάδες ακρυλικοί (GranoporTop), με ρητίνες σιλικόνης (SilikonTop), υδρύαλου (SilikatTop), ψηφίδας με οργανικές συνδετικές ρητίνες (MosaikTop) κλπ

Το πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσοψης Baumit συνοδεύεται από πλήθος παρελκόμενων υλικών, για μία πλήρη και σωστή εφαρμογή, όπως οδηγοί στήριξης των μονωτικών πλακών, υαλοπλέγματα οδηγού στήριξης, έξτρα υαλοπλέγματα ενίσχυσης, εύκαμπτα γωνιόκρανα με πλέγμα, ειδικά προφίλ αρμών διαστολής, προφίλ με νεροσταλάκτη κλπ